Union Flag

This domain name is shared via freedns.afraid.org service.

The FreeDNS service is a domain name sharing project, where it's users can create free subdomains on any domain name added to the service. They have over 90 thousand domain names for their users to choose from.

(Examples of subdomains: FTP.example.com, WWW.example.com and ANYTHING.example.com)

This domain name is in active use by it's owner, the owner simply shares the use of the domain.

Abuse?

If you have observed abusive traffic from this domain name's subdomain, please contact the administrator of FreeDNS. He can remove the abused subdomains and possibly help you further.

Other

If necessary, the owner of this domain name can be contacted through the FreeDNS domain name registry.

Suomen lippu

Tämä verkkotunnus on jaettu freedns.afraid.org palvelun kautta.

FreeDNS-palvelu on verkkotunnusten jakamisprojekti, jossa sen käyttäjät voivat luoda ilmaisia alatunnuksia mille tahansa palveluun liitetyistä verkkotunnuksista. Heillä on yli 90 tuhatta verkkotunnusta, joista käyttäjät voivat valita.

(Esimerkkejä alatunnuksista: FTP.example.com, WWW.example.com ja MITÄTAHANSA.example.com)

Tämä verkkotunnus on omistajansa aktiivisessa käytössä, omistaja vain yksinkertaisesti jakaa verkkotunnuksen käytön.

Väärinkäytöksiä?

Jos olet havainnut häiriköivää liikennettä tämän verkkotunnuksen alatunnuksesta, ota yhteyttä FreeDNS-palvelun ylläpitäjään. Hän pystyy poistamaan väärinkäytetyt alatunnukset ja mahdollisesti avustamaan teitä eteenpäin.

Muuta

Tarpeen vaatiessa tämän verkkotunnuksen omistajaan saa yhteyden FreeDNS-palvelun verkkotunnusrekisterin kautta.